Bernard Hat Store

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bernard là một mũ người phải giúp đỡ để đáp ứng khách hàng của họ lựa chọn các hình dạng và vải mũ họ yêu cầu.