bentto chess!!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bóp não của bạn để hoàn thành sáu cấp độ của trò chơi này. Ngoài những khó khăn bình thường của một trò chơi của cờ Trung Quốc bây giờ bạn phải loại bỏ các số liệu trước khi thời gian chỉ định chạy ra ngoài.