Benda Boot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Benda giúp các robot để tìm các ốc vàng trong cuộc phiêu lưu nguy hiểm này khi thu thập 10 sẽ thêm một cuộc sống thêm. Tránh chướng ngại vật và cố gắng đạt được các cổng cho các cấp độ tiếp theo.