Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Benda giúp các robot để tìm các ốc vàng trong cuộc phiêu lưu nguy hiểm này khi thu thập 10 sẽ thêm một cuộc sống thêm. Tránh chướng ngại vật và cố gắng đạt được các cổng cho các cấp độ tiếp theo.