Ben to the Rescue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ben 10 đang chuẩn bị để cứu anh trai của ông, trong đó có vô số các cơ quan và các hình thức khác nhau, mỗi loại có chức năng cụ thể của nó.