Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ben 10 phải ngăn chặn một extraerrestres bào tử phát nổ và gây ô nhiễm đất. Để làm điều này, bạn phải bắn phá một cách bừa bãi.