Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Ben 10 phải ngăn chặn một extraerrestres bào tử phát nổ và gây ô nhiễm đất. Để làm điều này, bạn phải bắn phá một cách bừa bãi.