Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Ben 10 phải dừng lại một trận mưa sao băng mà đi đến mặt đất. Bạn sẽ phải trở thành những sinh vật khác nhau để ngăn chặn các mối đe dọa.