Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ben 10 phải dừng lại một trận mưa sao băng mà đi đến mặt đất. Bạn sẽ phải trở thành những sinh vật khác nhau để ngăn chặn các mối đe dọa.