Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bella giúp làm sạch các lâu đài của Beast, để thu thập và sắp xếp đồ đạc. Sau đó, bạn có thể thay đổi thiết kế nội thất.