Beetle Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bọ cánh cứng cuộc sống là rất khó khăn, họ phải đối mặt với tất cả các loại côn trùng để tồn tại. Giúp bạn bè của chúng tôi để có được sử dụng các loại vũ khí cần thiết ở mỗi cấp.