Beetle Bugging

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiếc xe đua trong phong cách micromachine tinh khiết nhất nhưng lần này với một chiếc Beetle. Bên cạnh việc chạy bạn phải mất photocopy mà là dọc theo tuyến đường.