Beer Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi minigolf có chất lượng rất tốt, bạn có rất nhiều lỗ hổng trong đó để chứng minh kỹ năng của bạn với các thanh. Một vài nét hơn điểm số.