beekus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bekku giúp thanh lý tất cả các loài côn trùng và sâu. Với 'A' bạn nhảy và với shoot 'S'.