Bee Honey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên tàu này ong là vuông. Bejeweled gần như có vẻ kẹo có cánh. Và tất nhiên, người ta không thể tham gia họ bởi các nhóm màu sắc của ba hoặc nhiều hơn và xem biến mất. Mặc dù chúng ta phải đặt lợi ích đặc biệt trong việc làm biến mất mà được bao quanh bởi một luồng sáng. Các vết cắn là có hại nhiều hơn và nếu bạn nạp tất cả, bạn giành chiến thắng trong trò chơi.