Bedrock Bobsleddin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia với Peter, Paul và Dino Flintstones trong một giải vô địch Trượt băng, mà là để lái xe trong đường hầm tuyết. Sắp đến mục tiêu và thu thập tất cả các loại ngũ cốc bạn có thể.