beaver dive

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy ngọc trai được trên đáy biển, hãy cẩn thận của kẻ thù mà sẽ cản trở nhiệm vụ. Và tất nhiên không quên không khí, trở lại bề mặt trước khi các thanh màu đỏ biến mất.