Beauty Studio 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng trong tiệm làm kiểu tóc họ yêu cầu hoặc maquillándolas như họ muốn.