Beauty Resort

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chạy spa của bạn để khách hàng hài lòng với dịch vụ. Bạn có bể sục, phòng tắm hơi, ghế massage và các tùy chọn khác sẽ xuất hiện trên mỗi màn hình.