Beauty Resort 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bạn của chúng tôi đã quyết định mở các spa trên toàn thế giới, được cho là một thành công phục vụ khách hàng tốt nhất của bạn và cải tiến để đến khách sạn.