Beastie Burgers

Đang tải trò chơi...
con quái vật dễ thương này có một burger, giúp nấu những gì bạn yêu cầu khách hàng theo các hướng dẫn trên màn hình đầu tiên.