Bearbarians

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bears đối thủ chiến đấu để bảo vệ vương quốc của bạn trong trò man rợ của họ. Nhận vũ khí mới và đạn để tồn tại.