Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy gấu chăm sóc vườn thú với spa. Cung cấp cho họ uống họ yêu cầu, các muối hoặc hoa họ thích cho bồn tắm nước nóng.