Bear Spa

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy gấu chăm sóc vườn thú với spa. Cung cấp cho họ uống họ yêu cầu, các muối hoặc hoa họ thích cho bồn tắm nước nóng.