Bear Cat Zuma

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý gấu bên trong quả bóng tàu ngầm đưa ra để ngăn chặn các chuỗi cận với anh ta. Phá hủy tất cả để vượt qua từng cấp.