Beaned

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thận bảo vệ trại của quân xâm lược extratarrestres cách duy nhất tôi biết, ném quả bóng. Mục đích với con chuột và nhấp chuột để bắn, nhảy bằng cách sử dụng phím dài.