Beach Sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rèn luyện trí óc của bạn với trò tiêu khiển toán học này, nơi bạn phải đặt những con số 1-10 theo đúng thứ tự trong mỗi tế bào. Beach Sudoku made playable by Poki.