Beach Goddess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi tuyệt vời của bóng chuyền nữ tại bãi biển. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển xung quanh lĩnh vực với con trỏ lên túi và trả lại quả bóng cao, nhấn xuống cho bóng thấp.