Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng thanh bãi biển phục vụ đồ uống và thực phẩm họ yêu cầu. Với số tiền bạn kiếm được cải thiện và thanh menu.