Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng thanh bãi biển phục vụ đồ uống và thực phẩm họ yêu cầu. Với số tiền bạn kiếm được cải thiện và thanh menu.