Beach Baseball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành bóng chày đá trên bãi biển đang cố gắng để đánh bóng mạnh và các khu vực được đánh dấu màu cam, bạn có một vài bức ảnh để đạt được nó.