Be Nail Designer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thiết kế chất đánh bóng móng tay của chính bạn lựa chọn các màu sắc cơ bản và các bản vẽ mà bạn thích, bạn cũng có thể làm cho móng tay giả với rất nhiều chi tiết và chọn thanh vòng tốt nhất với móng tay của bạn.