Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là một chiến binh chiến đấu con rồng để bảo vệ kho báu của bạn. Khi bạn giành chiến thắng trận đánh bạn sẽ có được tiền để cải thiện phẩm chất của bạn.