Battlemachy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một chiến binh chiến đấu con rồng để bảo vệ kho báu của bạn. Khi bạn giành chiến thắng trận đánh bạn sẽ có được tiền để cải thiện phẩm chất của bạn.