Battlefield

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai cựu chiến binh chiến tranh phải giải cứu một số nhà khoa học bị bắt cóc bởi những kẻ khủng bố ưu tú. Chống lại chúng với tất cả các loại vũ khí.