battlefield 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chỉ chống lại cả một đội quân, tiêu diệt kẻ thù của bạn trước khi họ giết bạn. Sử dụng chuột để di chuyển mắt, nút chuột trái và bắn bằng phím cách, tải lại vũ khí của bạn.