8.9
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí...

các trò chơi Tetris Hơn các trò chơi tetris

Trò Chơi Tower Defense Hơn trò chơi tower defense

Sự miêu tả

Xây dựng robot siêu của bạn, với thực tế và cạnh tranh trong thời gian thực, nhờ vào nhiều tùy chọn, trận siêu ngoạn mục so với các robot khác.