8.8
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Xây dựng robot siêu của bạn, với thực tế và cạnh tranh trong thời gian thực, nhờ vào nhiều tùy chọn, trận siêu ngoạn mục so với các robot khác.