battle of worms

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rừng đang bị tấn công! Giải cứu dân chúng lên các nền tảng, tiêu diệt giun Robot sử dụng 'không gian' và điều khiển con rồng với con trỏ.