Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Great trò chơi chiến đấu mà đã là nhân vật chính của các Powerpuff nhưng trong một phiên bản thực tế hơn. Bạn có chế độ chơi khác nhau và một phần cho bạn biết làm thế nào để chơi. Phải mất thời gian để tải.