battle in

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi chiến đấu mà đã là nhân vật chính của các Powerpuff nhưng trong một phiên bản thực tế hơn. Bạn có chế độ chơi khác nhau và một phần cho bạn biết làm thế nào để chơi. Phải mất thời gian để tải.