Battle Fury

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt binh sĩ tại các địa điểm chiến lược để tiêu diệt quân thù. Bạn cũng có thể phóng tên lửa hoặc đặt một máy khẩu súng lục tự động khi cần thiết.