Battle Fones

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tùy chỉnh điện thoại của bạn theo ý thích của bạn để bắt đầu cuộc chiến. Đá và đấm nhưng bạn cũng có thể tạo ra các chuyển động đặc biệt kết hợp con trỏ với con số.