Batting Champ

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn thuận tay trái hitter hoặc phải, di chuyển nó từ trái sang phải với các con trỏ và phát hành chuột. Phải mất thời gian để tải.