Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

thành công dẫn quân đội của bạn vào trận chiến để đánh bại kẻ thù của bạn. Hãy suy nghĩ về sự chuyển động của các binh sĩ của bạn để đạt được chinh phục lãnh thổ của mỗi cấp.