Battalion Nemesis

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thành công dẫn quân đội của bạn vào trận chiến để đánh bại kẻ thù của bạn. Hãy suy nghĩ về sự chuyển động của các binh sĩ của bạn để đạt được chinh phục lãnh thổ của mỗi cấp.