Batman versus Mr.Freeze

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông Freeze muốn kiểm soát của thành phố Gotham đông. Dừng chụp kế hoạch tàu của mình bằng cách sử dụng con trỏ 'lên' và phá vỡ các khối đá ông tạo ra bằng cách nhấn 'không gian'.