Batman Skycreeper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Joker đã bị mắc kẹt giữa hai tòa nhà chọc trời Batman và là ném khối và tất cả các loại của các đối tượng, do đó bạn không thể nhận ra. Cố gắng đi lên dần dần trên các bức tường và các khối.