Batman Ice Age

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một người nào đó đã làm thay đổi khí hậu của thành phố Gotham và đã đông lạnh thành phố vào mùa hè. Giúp Batman tìm ra những gì đã xảy ra adentrándote trong một phòng thí nghiệm bí mật.