Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kinh nghiệm một cuộc phiêu lưu mới của Người Dơi trong thành phố Gotham, chống sử dụng tất cả các kỹ năng của bạn như bạn giải thích trong Hướng dẫn.