Bass Fishing Pro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một ngày câu cá nắng trên tàu thuyền của bạn. Sử dụng trái và phải để di chuyển xung quanh con trỏ hồ, ra mắt sậy với mũi tên xuống và khi một Pesques cá tải lên nó với con trỏ lên.