Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Dùng roi như một huấn luyện viên vào đúng thời điểm cho các động vật để chuyền bóng và làm cho một rổ trong giỏ.