Basketball Legends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi với các cầu thủ tốt nhất tại NBA trong các trò chơi đơn giản hay giải đấu một mình hoặc với một người bạn ở chế độ hai người chơi. Bạn có thể đào tạo bức ảnh của bạn trước khi cạnh tranh và phát hành đặc biệt.