Basketball Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho tất cả bạn có thể giết chết. Với "F" bạn chạy, sau đó bấm "J" để nhảy và khi bạn muốn dunk "K". May mắn thay, nó không phải là dễ dàng như nó có vẻ.