Basket Shoot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Miễn phí ném để khởi động một rổ di động, nếu nó là khó khăn thường gõ trong trò chơi này sẽ thêm khó khăn hơn.