Baseball Team

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các thành phần của một đội bóng chày, bạn phải đánh bóng bạn ném bằng cách sử dụng chuột và ném bóng cho đội đối phương để cung cấp cho các hitter thất bại.