Base Jumping 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh với các nhân vật khác để đạt đến tầng đầu tiên. Sau khi đếm ngược báo chí không gian để nhảy cẩn thận không để có được trước và khi bạn thấy phù hợp với bạn nhấn 'không gian' để sử dụng chiếc dù.