Bart Simpson Dress Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là đêm thứ bảy và lần Bart Simpson muốn làm mà không có áo đỏ và quần màu xanh. Giúp anh ta để chọn tủ quần áo phải và gây ấn tượng với tất cả.