Bart Saw Game 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bart Simpson đã rơi vào móng vuốt của Jigsaw ác và sẽ phải vượt qua một số ít các bẫy chết người xoắn rời khỏi trường học của mình trong một mảnh.